top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. บริษัท แฟรปเป้ โซเชียล จำกัด จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย โดยการจัดทำหน้า Landing Page หรือ Sale Page ภายใต้โดเมนหลัก contentfrappe.com โดยไม่หวังกำไร

 2. ช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหาร งานหัตถกรรม งานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิดในประเทศไทย โดยเพิ่มช่องทางการนำเสนอธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้า และบริการในช่วงเวลาวิกฤติ แต่มิได้เป็นการเสนอบริการขายสินค้า หรือบริการ หรือรับชำระค่าสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด บริษัท จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อพิพากษ์ระหว่างผู้รับความช่วยเหลือ และ ลูกค้า ซึ่งติดต่อซื้อขาย ผ่าน URL ที่เราออกแบบให้แก่ผู้รับความช่วยเหลือ หรือ กรณีที่บริษัท แฟรปเป้ โซเชียล จำกัด ถูกฟ้องจากข้อพิพากษ์ดังกล่าว ผู้ประกอบการที่เข้ารับการช่วยเหลือจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้คู่กรณีทั้งสองเต็มจำนวน

 3. ผู้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศไทย

 4. ผู้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีการจดทะเบียนเว็บไซต์มาก่อน

 5. ผู้รับการช่วยเหลือจะต้องมีช่องทางติดต่อกลับ ทางใดทางหนึ่ง อาธิ Facebook, Instagram หรือ LINE

 6. ผู้รับการช่วยเหลือยินยอมให้ บริษัท แฟรปเป้ โซเชียล จำกัด นำข้อมูลของทางมาจัดระบบ เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการยินยอมให้นำเสนอข้อมูลธุรกิจของท่านผ่านทางสื่อต่างๆ ของทางบริษัท

 7. ผู้รับการช่วยเหลือจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง

 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขอความช่วยเหลือในกรณีที่พบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง หรือ เป็นสินค้าหรือบริการที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือ ศีลธรรม โดยคำพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 9. บริษัท แฟรปเป้ โซเชียล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับ Landing Page หรือ Sale Page ที่ทางบริษัทจัดทำให้กับผู้รับการช่วยเหลือ

 10. ผู้รับการช่วยเหลือจะได้รับ URL ภายใต้ Domain contentfrappe.com เพื่อนำไปทำการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการต่อได้

 11. บริษัท แฟรปเป้ โซเชียล จำกัด อาจทำการเก็บข้อมูลผ่าน Google Analytics หรือ Pixels จาก แพลตฟอร์มโชเชียลต่างๆ อาธิ Facebook, TikTok เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 12. หน้าเพจที่จัดทำโดยบริษัท แฟรปเป้ โซเชียล จำกัด ภายใต้โครงการช่วยเหลือนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ผู้รับการช่วยเหลือ โดยผู้รับการช่วยเหลือสามารถเเจ้งความจำนงพร้อมระบุข้อความที่ต้องการแก้ไขผ่าน hello@contentfrappe.com ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาและระยะเวลาดำเนินการตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ โดยยึดวันและเวลาที่ได้รับแจ้งเป็นสำคัญ

 13. ผู้รับความช่วยเหลือ สามารถ ติดต่อขอยกเลิกการเผยเเพร่ URL ที่ได้รับจากบริษัทผ่านทาง hello@contentfrappe.com ซึ่งทางบริษัทจะทำการยกเลิกการเผยแพร่ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับอีเมล์แจ้งความจำนงของผู้รับความช่วยเหลือ

 14. ผู้รับความช่วยเหลือ ยินยอม ให้ทางบริษัท แฟรปเป โซเชียล จำกัด หรือบริษัทที่เป็นคู่ธุรกิจ หรือ Vendor ติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้รับความช่วยเหลือในอนาคต ซึ่งท่านสามารถยกเลิกรับอีเมล์โดยเเจ้งความจำนงมาที่ hello@contentfrappe.com

 15. ผู้รับความช่วยเหลือได้อ่าน และยินยอม ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังกล่าว

 

 

17 กรกฎาคม 2564

Content Frappe Website Design Vendor Solutions Digital Agency Thai SME.png

เรา

พร้อม

ช่วยเหลือ

ทุกกิจกรรมการตลาดออนไลน์ และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจร

โทร :        +66(2) 631 1669

               +66 87 360 5941

อีเมล์ :       hello@contentfrappe.com

Frappe Social Company Limited

281/19 -23 5F, NST One Building 

Silom Rd. Bangrak. Bangkok. Thailand

10500 

Privacy

Terms

Careers

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon
 • White LinkedIn Icon

©2021 by Frappe Social Co. Ltd. 

bottom of page